top of page

Schilderijen Restauratie Atelier is gespecialiseerd in het restauratie van schilderijen, van oude meesters tot hedendaagse kunst. We streven ernaar om schilderijen te restaureren door gebruik te maken van de minst ingrijpende behandelingen die mogelijk zijn, met respect voor de oorspronkelijke bedoeling van de kunstenaar.

 

Hoewel een kunstwerk tijdloos kan zijn, zijn de gebruikte materialen kwetsbaar voor veroudering en degradatie. Aan schilderijen komen veel soorten schade voor waaronder: scheuren, verfverlies, verkleurde vernis, vuilopbouw, degradatie van eerdere restauraties.

Restauratie_verf_schilderij

Restauratie van moderne en
hedendaagse schilderijen.

De complexiteit van de restauratie van moderne en hedendaagse kunst wordt veroorzaakt door de grote verscheidenheid aan gebruikte materialen, unieke experimenten met niet-traditioneel materiaal en ongebruikelijke toepassingsmethoden. Niet drogende of in water oplosbare verf, ultradunne doeken, gemengde technieken, extreem pasteuze verf zijn slechts enkele van de kenmerken van moderne en hedendaagse schilderijen die een breed scala aan conserveringsproblemen kunnen veroorzaken.

 

Alvorens een behandeling uit te voeren, is het noodzakelijk om de materialen en hun gevoeligheid te onderzoeken, om te begrijpen hoe het werk is ontstaan en wat de bedoeling van de kunstenaar was.

 

Preventieve conservering is uiterst belangrijk als het gaat om moderne en hedendaagse schilderijen, om de impact van verouderingsprocessen te verminderen, maar ook om schade tijdens hantering of transport te voorkomen.

restauratie_moderne_kunst_expressionismus.JPG

Schilderij van Albert Weisgerber dat delaminatieproblemen vertoonde vanwege de meerlagige schildertechniek.

restauratie_moderne_kunst_poliakoff.JPG

Behandeling van dit werk door Serge Poliakoff omvatte het verwijderen van vetzuur uitbloeiingen.

Moderne en hedendaagse kunst

Restauratie van Schilderijen van oude meesters.

Bij Oude Meesters moesten kunstenaars een strenge opleiding volgen. Ze waren uitstekend in het voorbereiden van doeken en hun pigmenten. Hierdoor zijn hun technieken goed bekend en is er behoorlijk wat kennis over afbraakverschijnselen en hoe ze te behandelen. De moeilijkheid ligt vaak in hun behandelingsgeschiedenis en de omstandigheden waarin ze werden bewaard.

Naast zeldzame schilderijen die niet door een restaurateur zijn aangeraakt, zijn de meeste oudere schilderijen al een of merdere keer gerestaureerd worden. Overgereinigde verflagen, bedoekte doeken, uitgebreide overschilderingen zie je op veel schilderijen. Dit alles kan het uiterlijk van een kunstwerk beïnvloeden. Naast het conserveren van schilderijen streven wij ernaar om deze zoveel mogelijk in hun oorspronkelijke staat terug te brengen en de restauratiebehandeling tot een minimum te beperken.

schilderij_portret_verfverlies_losse_verf.JPG

18e eeuws schilderij na verwijdering van grote en verkleurde retouches.

vernis_verwijderen_vergeeld_vernis.png

Tijdens het verwijderen van de vernis van een schilderij van Gabriel Ritter von Max.

Schilderijen van Oude Meesters

Scheur in schilderij hechten.

Structurele beschadigingen, zoals scheuren en gaten ontstaan ​​vaak tijdens het hanteren of transporteren van schilderijen.

Deze beschadigingen hebben een negatieve invloed op het esthetische uiterlijk van het schilderij en verzwakken het structureel. In veel gevallen is er ook sprake van beschadiging van de verflaag, in de vorm van verbrijzelde of afbladderende verf of verfverliezen.

 

Afhankelijk van het type, de grootte en de locatie van de scheur, zijn er veel manieren om ermee om te gaan. Indien mogelijk behandelen we de scheur op de meest minimale manier, met behulp van de thread-by-thread scheurreparatietechniek. Deze herweeftechniek bestaat uit het koppelen en opnieuw verbinden van de gebroken draden met een zachte, flexibele lijm, terwijl ze tegelijkertijd worden verstrengeld om de originele stof te recreëren. Als verdere ondersteuning nodig is, worden draadbruggen over het gebied van de scheur gehecht.

 

In ernstige gevallen, als de scheur te groot is of als er meerdere scheuren zijn, kan het nodig zijn om het hele doek door een bedoeking te ondersteunen.

scheur_hechten_microscoop.jpg

Scheur tijdens het reparatie

scheur_hechten_schilderij_draadbruggen.png

Herstelde scheur, die ook overbruggingsdraden heeft

Conditierapporten

Scheur hechten
Bedoeking

Schilderij bedoeken

Randbedoeking.

Bedoeking is de toevoeging van een tweede doek aan een verzwakt origineel, om versterking en stabiliteit aan een kunstwerk te geven.

Bedoekingen werden vroeger veel uitgevoerd, maar tegenwoordig pakken restauratoren het anders aan. Het bevestigen van een schilderij op een nieuw doek is een grote ingreep en en bedoeking wordt pas uitgevoerd als er geen andere mogelijkheden zijn. In gevallen waar scheuren een groot deel van het canvas bedekken, kan bedoeking de meest geschikte keuze zijn om de structurele stabiliteit volledig te herstellen.

Na verloop van tijd kunnen de opspanranden verzwakken of scheuren. Verroeste spijkers hebben vaak een nadelig effect op de opspanranden. Ze kunnen ook afslijten door veroudering en algemene slijtage. Daardoor is er niet altijd voldoende materiaal anwezig om het schilderij goed te ondersteunen of weer op te spannen.

Om de opspanranden te versterken, bieden we een proces aan dat randbedoeking wordt genoemd, waarbij stukken doek aan de verzwakte originele opspandrand worden bevestigd.

bedoeking_beschadigd_schilderij.jpg
randbedoeking_schilderij_restauratie.jpg

Bedoeking van een extreem beschadigd schilderij.

Schilderij na uitgevoerde randbedoeking, omdat de bovenrand was afgesneden.

Randbedoeking

Losse verf hechten.

Er zijn veel vormen waarin een verzwakking van de verfstructuur kan optreden - schilfering, blaasvorming, bladderen of poederen van verf zijn er slechts enkele van. Deze structurele storingen kunnen optreden als gevolg van verschillende factoren, zoals gebrekkige verftechnieken of materialen of ongeschikte omgevingsomstandigheden.

Dit soort schade heeft meestal onmiddellijke aandacht nodig,
om onomkeerbaar verlies van de verflaag te voorkomen.

Consolidatie verwijst naar de stabilisatie van die aangetaste of verzwakte gebieden door een consolidatiemiddel aan te brengen die ze bij elkaar kan houden zonder het uiterlijk van het schilderij te veranderen.

De consolidatiemiddel kan op verschillende manieren worden aangebracht, via een penseel, door een spuit of zelfs door middel van een fijne nevel door middle van een vernevelaar bij matte en poederachtige verf.

bladderen_dunne_verf_wallase_ting.jpg
bladderen_verf_na_restauratie_wallase_ting.jpg

Extrem bladderen van de heel dunne en flexibele verf op een moderne schildeirj van Wallase Ting

Foto na het restauratie. De bladderen konden helemaal teruggevormd en gehecht worden

Losse verf hechten

Schilderij schoonmaken.

Stof, vuil en roet (zoals insectengerelateerde afzettingen, vet en tabaksrook) vormt zich na verloop van tijd op het verfoppervlak. Oppervlaktevuil heeft de neiging om het schilderij een grijs, dof uiterlijk te geven. Afzettingen van nicotine zien er meestal gelig uit. Oppervlaktevuil kan vocht aantrekken, en schimmelgroei bevorderen.

Het schoonmaken van een schilderij is een delicaat en complex proces dat alleen door een opgeleid schilderijenrestaurator mag worden uitgevoerd. Zelfs de meest voorzichtige pogingen om een ​​schilderij schoon te maken door een ongetraind person kan permanente schade verorzaken.

Schilderij_schoonmaken_reinigen_oppervlakte_vuil.jpeg.jpg

Verwijderen van oppervlakte vuil van een ongevernist schilderij met en waterige reinigingsystem toegepast via een zachte spons.

Er is een breed scala aan reinigingsmiddelen en technieken die worden gebruikt voor het schoonmaken van een schilderij. Geverniste schilderijen vereisen een heel andere reinigingsaanpak dan een ongevernist acrylverf of watergevoelige olieverf schilderij. Over het algemeen zijn waterige reinigingssystemen zeer effectief in het verwijderen van vuil. Om water minder agressief te maken voor watergevoelige verf, kunnen de pH en geleidbaarheid van het water worden aangepast aan die van het te reinigen oppervlak. Verdere modificaties kunnen de toevoeging van oppervlakteactieve stoffen of detergentia omvatten, evenals chelaatvormers, om een ​​betere oplosbaarheid van het vuil mogelijk te maken. Waterige reinigingsoplossingen kunnen ook gegeleerd worden, waardoor een langere contacttijd tussen de reinigingsoplossing en het te reinigen oppervlak mogelijk is.